Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

SkoCon220361

PostHeaderIcon กีฬามมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" [25-270860]

               เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย นายไชยยา เรืองดี ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำทัพนักกีฬาบุคลากรและนักศึกษา ประมาณ 60 คน เข้าร่วมงานกีฬามมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" ณ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อำเภอลานสกา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีธรรมาโศกราช จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ.2560 มีกำหนดการดังนี้

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560
เริ่มเดินทางโดยรถบัส และรถตู้ เวลา 06.00 น. และถึงที่พัก โรงแรมเกียรตินคร เวลา 21.30 น.

 

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560

_MG_5479

ภาพหมู่หลังจากรับประทานอาหารเช้า ก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่ สนามกีฬา

_MG_5495

ภาพบรรยากาศในรถบัส

 

-ตั้งขบวนพาเหรดที่สนามหน้าเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังสนามแข่งขัน ณ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อำเภอลานสกา

_MG_5527

_MG_5536

_MG_5542

_MG_5544

_MG_5545

_MG_5549

_MG_5508

_MG_5505

_MG_5597

_MG_5601

_MG_5582

_MG_5583

_MG_5584

_MG_5585

_MG_5586

_MG_5609

_MG_5656

_MG_5661

 


-พิธีเปิดโดย  พระเทพบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4

_MG_5802

_MG_5845

_MG_5762

รศ.ดร.กันตภน หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันต่อประธานในพิธีเปิด

 

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมงานกีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ได้แก่ ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย

-ผศ.สุริวัตร จันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

_MG_5823

-นายไชยยา เรืองดี ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

_MG_5834

และผู้บริหารจากวิทยาเขต วิทยาลัยอื่นๆ

_MG_5847

_MG_5853

_MG_5815

 

-การแสดงของเจ้าภาพ

_MG_5877

_MG_5888

_MG_5895

_MG_5896

_MG_5553

_MG_5680

_MG_5682

_MG_5529

_MG_5691

_MG_5741

_MG_5748

_MG_5735

_MG_5722

_MG_5700

_MG_5499

_MG_5712

_MG_5773

_MG_5727

 

สำหรับกีฬาที่ทางวิทยาเขตส่งเข้าร่วมแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล แบตมินตัน และเปตอง

_MG_5961

_MG_5944

_MG_5983

_MG_6012

_MG_6026

_MG_6063

_MG_6041

_MG_6067

_MG_6048

_MG_6028

_MG_6072

_MG_6088

_MG_6080

_MG_6119

_MG_6139

_MG_6175

_MG_6167

_MG_5970

_MG_6176

_MG_5992

_MG_5988

      หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นในทุกประเภท ผู้บริหารและคณาจารย์ ได้นำคณะนักกีฬากราบสักการะ "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร" หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราช ตลอดจนพุทธศานิกชนทั้งหลาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

_MG_6348

_MG_6329

_MG_6324

_MG_6247

_MG_6249

_MG_6287

_MG_6295

_MG_6268

_MG_6277

_MG_6308

_MG_6259

_MG_6203

_MG_6234

_MG_6213

_MG_6219

_MG_6193

จากนั้นเที่ยวชมตลาดนัด ถนนคนเดิน

_MG_6330

_MG_6333

_MG_6336

_MG_6337

          ในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ทางเจ้าภาพ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา "ราตรีสีส้ม" ซึ่งจะมีอาหารไว้เลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแสดงของส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ตามลำดับ

_MG_6381

_MG_6371

_MG_6368

_MG_6400

_MG_6414

_MG_6665

_MG_6668

_MG_6428

_MG_6427

_MG_6425

_MG_6443

_MG_6446

_MG_6458

_MG_6473

_MG_6476

_MG_6498

_MG_6506

_MG_6440

_MG_6529

แบดมินตันชายเดี่ยว      รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มอบโดย ผศ.สุริวัตร จันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

_MG_6546

ฟุตซอลชาย           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มอบโดย ดร.มนูญ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

_MG_6554

_MG_6559

_MG_6576

_MG_6609

_MG_6604

_MG_6598

 

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560
      -เดินทางกลับ ระหว่างทางได้เที่ยวชม"อุทยานราชภักดิ์" ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ 1. พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย) 2. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)3. สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)4. สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) และ7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

_MG_6777

_MG_6739

_MG_6799

_MG_6787

_MG_6810

 

และเดินทางถึง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เวลา 16.00 น.

 สรุปผลการแข่งขันกีฬา มมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์"            
             มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
              1. แบดมินตันชายเดี่ยว      รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
              2. ฟุตซอลชาย           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

admin1

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้113
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้180
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้482
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1555
mod_vvisit_counterเดือนนี้3774
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5307
mod_vvisit_counterทั้งหมด434453
เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo