PostHeaderIcon กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์" [23-25/02/61]

              เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จำนวนกว่า 100 คน ได้เข้าร่วมงานกีฬามมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อ "อีสานเกมส์ " โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และสนามกีฬาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ภาคเช้า เวลา 09.00 น.

พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้นำนักศึกษา ไหว้พระสวดมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

_MG_4676

_MG_4680

อ.ไชยยา เรืองดี ผู้ช่วยอธิการบดี

_MG_4674

_MG_4692

 

คณาจารย์ประจำรถบัส คันที่ 2 ดร.บรรฑูร บุญสนอง และ อ.มนตรี รอดแก้ว ได้ทักทายนักศึกษา และชี้แจงกำหนดการเดินทางแข่งขันกีฬา การพักทานอาหารประจำจุดต่างๆ และการเข้าที่พัก ใน จ.ขอนแก่น

_MG_4702

_MG_4699

 

       เดินทางถึง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เวลา 19.30 น. โดยประมาณ และเข้าร่วมงานเลี่ยงนักกีฬา ภายใต้ชื่อที่ว่า "ตุ้มโฮม ฮักแพง พาแลงสีส้ม" ซึ่งมีการแสดงของวิทยาเขต วิทยาลัย ต่างๆมากมาย

_MG_4709

 

ชุดการแสดงของวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

_MG_4782

_MG_4764

_MG_4744

_MG_4793

_MG_4821

_MG_4716

_MG_4836

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ช่วงเช้า รวมพลทัพนักกีฬา สู่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเข้าสู่พิธีเปิดกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์"

_MG_4851

-เดินขบวนพาเหรด

_MG_4855

_MG_4859

_MG_4860

_MG_4863

_MG_4864

_MG_4865

_MG_4870

_MG_4879

_MG_4916

_MG_4917

 

-ช่วงพิธีการ

พิธีเปิด โดย พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

_MG_5208

_MG_5075

_MG_4923

_MG_4929

_MG_5012

_MG_5109

_MG_5098

_MG_5131

_MG_5136

_MG_5139

_MG_5001

_MG_4993

_MG_5085

_MG_4997

_MG_5082

_MG_5077

_MG_5154

_MG_5189

_MG_5169

_MG_5194

_MG_5117

_MG_5126

 

_MG_5018

_MG_5021

_MG_5022

_MG_5184

เมื่อพิธีเปิดเสร็จสิ้น กีฬาต่างๆก็เริ่มแข่งขัน โดยกีฬาที่วิทยาเขตได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันมี5ชนิดกีฬา ดังนี้ 1.แบดมินตัน(ชาย-หญิง) 2.เปตอง(ชาย-หญิง) 3.วอลเลย์บอล(ชาย-หญิง) 4.ฟุตซอล และ5.ฟุตบอล

_MG_5227

เปตอง(ชาย-หญิง)

 

_MG_5240

แบดมินตัน(ชาย-หญิง)

 

_MG_5317

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ

กีฬาบุคลากรสิงห์เหนือ เสือใต้ (วอลเลย์บอลหญิง)

_MG_5295

_MG_5299

กีฬานักศึกษา

_MG_5278

_MG_5322

_MG_5326

_MG_5328

_MG_5330

_MG_5331

_MG_5344

_MG_5335

_MG_5349

_MG_5356

_MG_5360

_MG_5364

_MG_5369

_MG_5374

_MG_5381

_MG_5387

_MG_5388

_MG_5396

_MG_5402

_MG_5409

_MG_5413

_MG_5417

_MG_5431

_MG_5443

_MG_5460

_MG_5484

_MG_5483

_MG_5433

_MG_5437

_MG_5491

_MG_5495

_MG_5502

_MG_5506

_MG_5510

_MG_5512

 

-พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด

_MG_5545

_MG_5543

_MG_5526

_MG_5553

_MG_5577

_MG_5579

_MG_5582

_MG_5578

_MG_5590

_MG_5597

_MG_5599

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 (เดินทางกลับ)

      ช่วงเดินทางกลับ คณาจารย์ได้นำนักศึกษากราบสักการะ พระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุเก้าชั้น ณ วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และ มหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น

_MG_5625

_MG_5626

_MG_5602

_MG_5608

_MG_5623

_MG_5624

_MG_5621

_MG_5628

_MG_5630

_MG_5641

_MG_5643

_MG_5645

_MG_5658

_MG_5691

_MG_5673

_MG_5696

 

สรุปผลการแข่งขันกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์"

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ดังนี้
1. แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
2. แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
3. แบดมินตัน ประเภททีมผสม    ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
4. แบดมินตัน ประเภทชายคู่      ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
และ 5. ฟุตซอล                     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

 คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo