PostHeaderIcon เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน [22/02/61-01/03/61]

              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ"โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน" ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561 นำโดย พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตโดยจัดขึ้น ณ วัดสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้นำระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ คณาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

166A1004

1 (10)

166A1233

1 (21)

 

พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

166A0831

1 (12)

1 (11)

1 (9)

1 (4)

1 (22)

1 (5)

1 (6)

1 (14)

1 (7)

1 (3)

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo