PostHeaderIcon โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [08-04-61]

              เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม"โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์" ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนพระราชปราจีนมุนี จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมงานมากมาย มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

ภาคเช้า

-ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

_MG_6375

_MG_6374

 

-พิธีเปิดโครงการ โดย พระราชวัชราภรณ์ รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิด

_MG_6390

_MG_6439

_MG_6422

_MG_6411

_MG_6416

_MG_6424

 

อ.ไชยยา เรืองดี ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวถวายรายงานโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ต่อประธานในพิธี

 

_MG_6406

_MG_6414


 

-ถ่ายภาพหมู่ผู้เข้าร่วมโครงการ

_MG_6520

_MG_6000

 

-เริ่มพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

_MG_6564

 

พระราชวัชราภรณ์ ประธานสงฆ์สรงน้ำพระ วันสงกรานต์

_MG_6569

_MG_6572

_MG_6581

_MG_6585

_MG_6591

_MG_6596

_MG_6608

_MG_6748

_MG_6609

_MG_6612

_MG_6614

_MG_6620

_MG_6622

_MG_6623

_MG_6624

_MG_6639

_MG_6641

_MG_6673

_MG_6661

_MG_6663

_MG_6700

_MG_6703

_MG_6567

_MG_6773

_MG_6654

_MG_6776

_MG_6737

_MG_6726

_MG_6781

_MG_6809

_MG_6808

_MG_6788

_MG_6796

_MG_6883

_MG_6813

_MG_6860

_MG_6864

_MG_6896

_MG_6922

_MG_6927

_MG_6906

_MG_6936

_MG_6939

_MG_6952

_MG_6978

_MG_6995

กิจกรรมรำวง 9 รอบ

_MG_7015


ภาคบ่าย

-กิจกรรมทำบุญปล่อยปลา

_MG_7249

_MG_7202

_MG_7213

_MG_7237

_MG_7252


-เริ่มกิจกรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน(ปิดตาตีหม้อ,กอล์ฟคนจน,ปิดตาแต่งหน้า,กินวิบากฯลฯ) ประกวดเทพบุตร-เทพีสงกรานต์ และการแสดงของคณะนักศึกษา

_MG_7126

_MG_7127

_MG_7146

_MG_7152

_MG_7159

_MG_7179

_MG_7178

_MG_7176

_MG_7164

_MG_7135

 

_MG_7045

_MG_7047

_MG_7049

_MG_7053

_MG_7062

_MG_7076

_MG_7114

_MG_7360

_MG_7377

_MG_7471

_MG_7264

_MG_7292

_MG_7298

_MG_7325

_MG_7479

_MG_7476

_MG_7482

_MG_7491

_MG_7498

_MG_7500

_MG_7525

_MG_7574

_MG_7576

_MG_7587

_MG_7598

_MG_7613

_MG_7647

_MG_7636

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo