PostHeaderIcon โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [05/07/61]

               เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  จัดโครงการ"โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560"  ณ อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ชั้น 2 โดยมี นางประทิน อุปนันท์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งในโครงการนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมประมาณ 60 รูป/คน

0 (111)

0 (93)

0 (67)

0 (112)

0 (113)

0 (114)

0 (88)

0 (121)

 

0 (107)

0 (108)

0 (109)

0 (115)

0 (118)

0 (119)

0 (120)

0 (117)

0 (116)

0 (122)

0 (123)

0 (105)

0 (80)

0 (86)

0 (84)

0 (75)

0 (81)

0 (90)

0 (97)

0 (21)

0 (24)

0 (20)

0 (27)

0 (4)

0 (26)

0 (25)

0 (16)

0 (17)

0 (11)

0 (12)

0 (10)

0 (9)

0 (29)

0 (32)

0 (30)

ถ่ายภาพหมู่

0 (3)

0 (1)

 

 คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo