PostHeaderIcon โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี [05-06/08/61]

             เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด"โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2561

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 จัด ณ อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

0 (1)

 

พิธีเปิดโดย พระราชวัชราภรณ์ รองอธิการบดี ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย นำไหว้พระสวดมนต์

0 (9)

0 (46)

0 (50)

0 (55)

 

กล่าวรายงาน โดย อ.สนิท บุญอ่อน หัวหน้าฝ่ายการจัดการศึกษา

0 (11)

0 (16)


-ผู้บริหารทั้ง 3 สำนักแนะนำวิทยาเขต

0 (74)

0 (78)

0 (81)

0 (83)

0 (89)

0 (90)

0 (91)

0 (94)


-อาจารย์ประจำหลักสูตร พบนักศึกษา

0 (97)

0 (102)

0 (107)

0 (106)

0 (154)

0 (113)

0 (120)

0 (125)-ถ่ายภาพหมู่

0 (68)

 

นอกจากนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้บริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม อำเภอสันทราย แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0 (149)

0 (147)

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 จัด ณ ห้องเรียน ข จ.ปราจีนบุรี

1 (4)

1 (5)

1 (1)

1 (2)

1 (3)

1 (7)

 คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo