PostHeaderIcon โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 [310362-090462]

              เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยร่วมกับวัดเนินหอมจัีดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนใกล้เคียง มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

IMG_6253

แห่รอบพระอุโบสถ ณ วัดเนินหอม

IMG_6322

IMG_6309

IMG_6331

IMG_6339

IMG_6329

IMG_6384

IMG_6393

IMG_6288

 

-พิธีเปิดโดย พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนาศาสตร์

 IMG_6575

IMG_6587

IMG_6593

IMG_6647

IMG_6665

IMG_6668

IMG_6677

-กล่าวถวายรายงานโดย พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

 IMG_6615

IMG_6613

-พิธีขอขมาบิดามารดา

IMG_6543

IMG_6759

IMG_6761

 

 คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo