PostHeaderIcon โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 [28/06/62]

               เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  จัดโครงการ"โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561"  ณ อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ชั้น 2 โดยมี นางประทิน อุปนันท์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งในโครงการนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมประมาณ 67 รูป/คน

IMG_0000

IMG_1219

IMG_1268

IMG_1211

IMG_1237

IMG_1239

IMG_1274

IMG_1315

 

-คณะกรรมการตรวจประเมิน

IMG_1288

IMG_1393

IMG_1407

IMG_1411

IMG_1413

IMG_1418

 

IMG_1426

IMG_1210 

IMG_1425

IMG_1483

IMG_1655

IMG_1441

IMG_1444

IMG_1447

IMG_1511

IMG_1529

IMG_1494

IMG_1502

IMG_1650

IMG_1451

IMG_1462

IMG_1455

IMG_1475

IMG_1457

IMG_1467

IMG_1470

IMG_1479

IMG_1600

IMG_1608

IMG_1561

IMG_1538

 คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo