PostHeaderIcon โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ [14-15/09/62]

                     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด"โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์" ณ ห้องเรียน ข. จ.ปราจีนบุรี ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันทื่14-15 กันยายน 2562      

IMG_0229

 

-พิธีเปิดโครงการ โดย พระครูวิภัชธรรมวิจิตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาท

IMG_0371

IMG_0458

IMG_0409

IMG_0279

IMG_0523

IMG_0477

IMG_0508

IMG_0512

IMG_0431

IMG_0277

IMG_0541

IMG_0564

IMG_0543

IMG_0531

IMG_0538

IMG_0572

IMG_0634

IMG_0655

IMG_0666

IMG_0661

IMG_0708

IMG_0677

IMG_0783

IMG_0778

IMG_0799


-ถ่ายภาพหมู่

IMG_0384

IMG_0388

IMG_0820

-พิธีปิด 

  คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo