Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

PostHeaderIcon ข่าว มมร.มวก.

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 [19/03/60] Administrator 34
2 โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน [11/02/60] Administrator 138
3 โครงการต้านภัยยาเสพติด [17-18/02/60] Administrator 139
4 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช [20/01/60] Administrator 249
5 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขต จ.อุบลราชธานี [06/01/60] Administrator 212
6 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขตจ.ขอนแก่นและจ.บึงกาฬ [26-271259] Administrator 226
7 การสอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [24/12/59] Administrator 209
8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [24-25/12/59] Administrator 196
9 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[22/12/59] Administrator 262
10 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ[17-22/12/59] Administrator 60
11 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [01/12/59] Administrator 371
12 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[01/11/59] Administrator 454
13 พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [19/10/59] Administrator 513
14 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 [06/10/59] Administrator 649
15 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเรียน ข. จ.ปราจีนบุรี [22/09/59] Administrator 700
16 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 [21/09/59] Administrator 653
17 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2559 [17/09/59] Administrator 741
18 การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [29/08/59] Administrator 1201
19 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี [26-28/08/59] Administrator 929
20 โครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2559 ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยา [17/08/59] Administrator 816
21 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [03-05/09/59] Administrator 866
22 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา [30/07/59] Administrator 283
23 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร [28-29/07/59] Administrator 912
24 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปี1-2559(รอบแรก) [19/05/59] Administrator 440
25 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [10-130559] Administrator 400
26 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา [12/05/59] Administrator 1296
27 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559[09-10/05/59] Administrator 1271
28 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โทเข้าร่วมปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดมกุฏคีรีวัน [24/04/59] Administrator 1272
29 โครงการสัมมนานักศึกษา ภายหลังฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [10/04/59] Administrator 1470
30 ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [05/04/59] Administrator 1400
31 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ [03/04/59] Administrator 1672
32 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ [17/03/59] Administrator 496
33 การสอบปลายภาคเรียน2/2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ [07/03/59] Administrator 520
34 เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 4 [24-25/02/59] Administrator 1980
35 กีฬาสีสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร เกมส์ 59[14/02/59] Administrator 1841
36 โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา [09/02/59] Administrator 1839
37 งานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีบุญข้าวจี่ [08/02/59] Administrator 1836
38 งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ประจำปี 2559 Administrator 1704
39 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิถีไทย [27/01/59] Administrator 1870
40 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 2 [22/01/59] Administrator 2135
41 มมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 "ล้านนาเกมส์" [15-17/01/59] Administrator 1903
42 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[12/01/59] Administrator 1983
43 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [19/12/58] วันสุดท้าย Administrator 460
44 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [18/12/58] Administrator 449
45 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [17/12/58] Administrator 1971
46 การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง[8-10/10/58] Administrator 507
47 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ วัดปวิเวการาม จ.ปราจีนบุรี [30/11/58] Administrator 2112
48 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [05/12/58] Administrator 535
49 งานเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช [04/12/58] Administrator 2174
50 โครงการ English Camp ปี 2558 [28/11/58] Administrator 2180
51 โครงการ English Camp ปี 2558 [27/11/58] Administrator 2080
52 โครงการ English Camp ปี 2558 [26/11/58] Administrator 2133
53 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 Administrator 2350
54 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวบ้านวังบูรพา จ.สระแก้ว [23/11/58] Administrator 2410
55 ประมวลภาพ พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 [21-22/11/58] Administrator 2085
56 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จ.สระบุรี [20/11/58] Administrator 2210
57 กิจกรรม "ศึกษาดูงานนอกสถานที่" วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา [18/11/58] Administrator 2260
58 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 [14/11/58] Administrator 2224
59 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ [13/11/58] Administrator 2558
60 กิจกรรมวิชาการพบปะผู้บริหารและฟังบรรยายพิเศษ [04/11/58] Administrator 2305
61 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน Administrator 578
62 การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 คณะศึกษาศาสตร์ [13-16/10/58] Administrator 447
63 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 [28/09/58] Administrator 2336
64 กิจกรรม "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558" [26/09/58] Administrator 2371
65 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี [22/09/58] Administrator 2611
66 กิจกรรม"โครงการสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2558 [19/09/58] Administrator 2729
67 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี [18/09/58] Administrator 2032
68 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระบุรี [15/09/58] Administrator 2269
69 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา [14/09/58] Administrator 2600
70 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [11/09/58] Administrator 2567
71 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระแก้ว [11/09/58] Administrator 594
72 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [10/09/58] Administrator 2718
73 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [09/09/58] Administrator 2601
74 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา [08/09/58] Administrator 625
75 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครนายก [07/09/58] Administrator 556
76 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ชัยนาท, สิงห์บุรี [04/09/58] Administrator 596
77 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. สุพรรณบุรี [31/08/58] Administrator 484
78 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.อ่างทอง [02/09/58] Administrator 446
79 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. นครสวรรค์ [28/08/58] Administrator 641
80 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการวันสัปดาห์ห้องสมุด [27/08/58] Administrator 609
81 ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 [24/08/58] Administrator 669
82 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2558 Administrator 504
83 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก [15/08/58] Administrator 456
84 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก [14/08/58] Administrator 493
85 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต [13/08/58] Administrator 488
86 กิจกรรม หาเสียงเลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 [11/08/58] Administrator 415
87 ประชุมโครงการศีลธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 [11/08/58] Administrator 400
88 ประชุมบุคลากรพิเศษประจำ ประจำปีการศึกษา 1/2558 [11/08/58] Administrator 393
89 ประชุมย่อย โครงการศีลธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 [06/08/58] Administrator 432
90 วันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2558 [28-30/07/58] Administrator 467
91 ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมการจัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา 2558 Administrator 443
92 การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) รอบ 2 [18/07/58] Administrator 446
93 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองชะอม Administrator 524
94 เตรียมความพร้อมโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2558 Administrator 604
95 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 Administrator 452
96 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2558 [02/07/58] วันสุดท้ายของการฝึกอบรม Administrator 575
97 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนคอตันคลอง 27 [010758] Administrator 811
98 ประชุมบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์ [22/06/58] Administrator 718
99 ปฐมนิเทศและพบปะนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2558 Administrator 535
100 กิจกรรมงาน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 [01/06/58] สิ้นสุดโครงการ Administrator 530
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

admin1

Luk1
pic3
wb3
EDUSYS_MBUMRC
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
hrub
sko
kks
kp1
urub
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้95
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้149
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้436
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1211
mod_vvisit_counterเดือนนี้3433
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4205
mod_vvisit_counterทั้งหมด286475
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์