Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

PostHeaderIcon ข่าว มมร.มวก.

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560 [08/09/60] Administrator 96
2 กีฬามมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" [25-270860] Administrator 140
3 โครงการ English Camp ปี 2560 [17-18/08/60] Administrator 130
4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา [05-06/08/60] Administrator 124
5 เวทีวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 [07/08/60] Administrator 143
6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [08/08/60] Administrator 173
7 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) [27/07/60] Administrator 143
8 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ [26/07/60] Administrator 197
9 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2560 [08/07/06] Administrator 220
10 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [29-30/06/60] Administrator 225
11 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 [1-2/06/60] Administrator 311
12 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ห้องเรียน ก.ประจำปีการศึกษา 2559[29/05/60] Administrator 273
13 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน2/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ[20-25/05/60] Administrator 72
14 การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [06/05/60] Administrator 216
15 ประมวลภาพพิธีซ้อมรับและพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [13-14/05/60] Administrator 355
16 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 [04-10/05/60] Administrator 219
17 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [08-04-60] Administrator 310
18 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 [19/03/60] Administrator 394
19 โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน [11/02/60] Administrator 660
20 โครงการต้านภัยยาเสพติด [17-18/02/60] Administrator 791
21 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช [20/01/60] Administrator 831
22 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขต จ.อุบลราชธานี [06/01/60] Administrator 762
23 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขตจ.ขอนแก่นและจ.บึงกาฬ [26-271259] Administrator 791
24 การสอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [24/12/59] Administrator 790
25 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [24-25/12/59] Administrator 775
26 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[22/12/59] Administrator 784
27 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ[17-22/12/59] Administrator 155
28 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [01/12/59] Administrator 965
29 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[01/11/59] Administrator 1033
30 พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [19/10/59] Administrator 1109
31 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 [06/10/59] Administrator 1361
32 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเรียน ข. จ.ปราจีนบุรี [22/09/59] Administrator 1335
33 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 [21/09/59] Administrator 1209
34 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2559 [17/09/59] Administrator 1338
35 การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [29/08/59] Administrator 2080
36 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี [26-28/08/59] Administrator 1419
37 โครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2559 ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยา [17/08/59] Administrator 1326
38 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [03-05/09/59] Administrator 1436
39 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา [30/07/59] Administrator 400
40 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร [28-29/07/59] Administrator 1543
41 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปี1-2559(รอบแรก) [19/05/59] Administrator 552
42 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [10-130559] Administrator 493
43 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา [12/05/59] Administrator 1890
44 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559[09-10/05/59] Administrator 1847
45 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โทเข้าร่วมปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดมกุฏคีรีวัน [24/04/59] Administrator 1880
46 โครงการสัมมนานักศึกษา ภายหลังฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [10/04/59] Administrator 2054
47 ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [05/04/59] Administrator 2009
48 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ [03/04/59] Administrator 2293
49 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ [17/03/59] Administrator 599
50 การสอบปลายภาคเรียน2/2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ [07/03/59] Administrator 622
51 เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 4 [24-25/02/59] Administrator 2563
52 กีฬาสีสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร เกมส์ 59[14/02/59] Administrator 2508
53 โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา [09/02/59] Administrator 2449
54 งานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีบุญข้าวจี่ [08/02/59] Administrator 2410
55 งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ประจำปี 2559 Administrator 2215
56 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิถีไทย [27/01/59] Administrator 2522
57 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 2 [22/01/59] Administrator 2727
58 มมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 "ล้านนาเกมส์" [15-17/01/59] Administrator 2455
59 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[12/01/59] Administrator 2577
60 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [19/12/58] วันสุดท้าย Administrator 525
61 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [18/12/58] Administrator 528
62 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [17/12/58] Administrator 2548
63 การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง[8-10/10/58] Administrator 586
64 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ วัดปวิเวการาม จ.ปราจีนบุรี [30/11/58] Administrator 2680
65 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [05/12/58] Administrator 619
66 งานเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช [04/12/58] Administrator 2771
67 โครงการ English Camp ปี 2558 [28/11/58] Administrator 2758
68 โครงการ English Camp ปี 2558 [27/11/58] Administrator 2712
69 โครงการ English Camp ปี 2558 [26/11/58] Administrator 2707
70 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 Administrator 2949
71 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวบ้านวังบูรพา จ.สระแก้ว [23/11/58] Administrator 2973
72 ประมวลภาพ พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 [21-22/11/58] Administrator 2687
73 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จ.สระบุรี [20/11/58] Administrator 2787
74 กิจกรรม "ศึกษาดูงานนอกสถานที่" วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา [18/11/58] Administrator 2891
75 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 [14/11/58] Administrator 2763
76 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [30/04/60] Administrator 299
77 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ [13/11/58] Administrator 3200
78 กิจกรรมวิชาการพบปะผู้บริหารและฟังบรรยายพิเศษ [04/11/58] Administrator 2865
79 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน Administrator 665
80 การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 คณะศึกษาศาสตร์ [13-16/10/58] Administrator 514
81 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 [28/09/58] Administrator 2854
82 กิจกรรม "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558" [26/09/58] Administrator 2998
83 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี [22/09/58] Administrator 3176
84 กิจกรรม"โครงการสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2558 [19/09/58] Administrator 3833
85 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี [18/09/58] Administrator 2549
86 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระบุรี [15/09/58] Administrator 2901
87 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา [14/09/58] Administrator 3185
88 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [11/09/58] Administrator 3158
89 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระแก้ว [11/09/58] Administrator 702
90 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [10/09/58] Administrator 3455
91 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [09/09/58] Administrator 3266
92 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา [08/09/58] Administrator 704
93 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครนายก [07/09/58] Administrator 631
94 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ชัยนาท, สิงห์บุรี [04/09/58] Administrator 608
95 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. สุพรรณบุรี [31/08/58] Administrator 569
96 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.อ่างทอง [02/09/58] Administrator 495
97 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. นครสวรรค์ [28/08/58] Administrator 733
98 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการวันสัปดาห์ห้องสมุด [27/08/58] Administrator 654
99 ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 [24/08/58] Administrator 733
100 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2558 Administrator 583
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3

admin1

Luk1
pic3
wb3
mburadio
EDUSYS_MBUMRC
Epo1
ya1
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
hrub
sko
kks
kp1
urub
ระบบสมาชิกรวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้83
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้90
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้470
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว812
mod_vvisit_counterเดือนนี้2314
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3047
mod_vvisit_counterทั้งหมด306274
เรามี 60 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สมาคมศิษย์เก่า มวก.