Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

PostHeaderIcon ข่าว มมร.มวก.

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลภาพพิธีซ้อมรับและพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [11-12/11/60] Administrator 19
2 พิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 [04/11/60] Administrator 158
3 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[16/10/60] Administrator 33
4 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [29-30/09/60] Administrator 78
5 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560 [08/09/60] Administrator 188
6 กีฬามมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" [25-270860] Administrator 207
7 โครงการ English Camp ปี 2560 [17-18/08/60] Administrator 205
8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา [05-06/08/60] Administrator 188
9 เวทีวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 [07/08/60] Administrator 204
10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [08/08/60] Administrator 241
11 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) [27/07/60] Administrator 214
12 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ [26/07/60] Administrator 284
13 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2560 [08/07/06] Administrator 290
14 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [29-30/06/60] Administrator 292
15 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 [1-2/06/60] Administrator 414
16 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ห้องเรียน ก.ประจำปีการศึกษา 2559[29/05/60] Administrator 356
17 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน2/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ[20-25/05/60] Administrator 87
18 การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [06/05/60] Administrator 276
19 ประมวลภาพพิธีซ้อมรับและพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [13-14/05/60] Administrator 416
20 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 [04-10/05/60] Administrator 278
21 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [08-04-60] Administrator 379
22 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 [19/03/60] Administrator 511
23 โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน [11/02/60] Administrator 937
24 โครงการต้านภัยยาเสพติด [17-18/02/60] Administrator 1118
25 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช [20/01/60] Administrator 1149
26 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขต จ.อุบลราชธานี [06/01/60] Administrator 1068
27 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขตจ.ขอนแก่นและจ.บึงกาฬ [26-271259] Administrator 1086
28 การสอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [24/12/59] Administrator 1098
29 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [24-25/12/59] Administrator 1137
30 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[22/12/59] Administrator 1043
31 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ[17-22/12/59] Administrator 202
32 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [01/12/59] Administrator 1274
33 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[01/11/59] Administrator 1364
34 พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [19/10/59] Administrator 1435
35 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 [06/10/59] Administrator 1765
36 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเรียน ข. จ.ปราจีนบุรี [22/09/59] Administrator 1650
37 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 [21/09/59] Administrator 1509
38 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2559 [17/09/59] Administrator 1618
39 การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [29/08/59] Administrator 2561
40 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี [26-28/08/59] Administrator 1678
41 โครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2559 ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยา [17/08/59] Administrator 1627
42 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [03-05/09/59] Administrator 1804
43 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา [30/07/59] Administrator 450
44 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร [28-29/07/59] Administrator 1895
45 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปี1-2559(รอบแรก) [19/05/59] Administrator 607
46 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [10-130559] Administrator 556
47 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา [12/05/59] Administrator 2226
48 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559[09-10/05/59] Administrator 2161
49 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โทเข้าร่วมปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดมกุฏคีรีวัน [24/04/59] Administrator 2247
50 โครงการสัมมนานักศึกษา ภายหลังฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [10/04/59] Administrator 2352
51 ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [05/04/59] Administrator 2390
52 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ [03/04/59] Administrator 2651
53 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ [17/03/59] Administrator 661
54 การสอบปลายภาคเรียน2/2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ [07/03/59] Administrator 690
55 เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 4 [24-25/02/59] Administrator 2915
56 กีฬาสีสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร เกมส์ 59[14/02/59] Administrator 2877
57 โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา [09/02/59] Administrator 2803
58 งานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีบุญข้าวจี่ [08/02/59] Administrator 2725
59 งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ประจำปี 2559 Administrator 2495
60 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิถีไทย [27/01/59] Administrator 2921
61 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 2 [22/01/59] Administrator 3120
62 มมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 "ล้านนาเกมส์" [15-17/01/59] Administrator 2772
63 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[12/01/59] Administrator 2922
64 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [19/12/58] วันสุดท้าย Administrator 559
65 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [18/12/58] Administrator 584
66 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [17/12/58] Administrator 2888
67 การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง[8-10/10/58] Administrator 652
68 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ วัดปวิเวการาม จ.ปราจีนบุรี [30/11/58] Administrator 2997
69 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [05/12/58] Administrator 680
70 งานเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช [04/12/58] Administrator 3095
71 โครงการ English Camp ปี 2558 [28/11/58] Administrator 3081
72 โครงการ English Camp ปี 2558 [27/11/58] Administrator 3067
73 โครงการ English Camp ปี 2558 [26/11/58] Administrator 3039
74 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 Administrator 3278
75 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวบ้านวังบูรพา จ.สระแก้ว [23/11/58] Administrator 3260
76 ประมวลภาพ พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 [21-22/11/58] Administrator 3076
77 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จ.สระบุรี [20/11/58] Administrator 3136
78 กิจกรรม "ศึกษาดูงานนอกสถานที่" วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา [18/11/58] Administrator 3271
79 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 [14/11/58] Administrator 3075
80 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [30/04/60] Administrator 383
81 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ [13/11/58] Administrator 3578
82 กิจกรรมวิชาการพบปะผู้บริหารและฟังบรรยายพิเศษ [04/11/58] Administrator 3227
83 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน Administrator 718
84 การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 คณะศึกษาศาสตร์ [13-16/10/58] Administrator 563
85 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 [28/09/58] Administrator 3147
86 กิจกรรม "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558" [26/09/58] Administrator 3370
87 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี [22/09/58] Administrator 3443
88 กิจกรรม"โครงการสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2558 [19/09/58] Administrator 4208
89 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี [18/09/58] Administrator 2856
90 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระบุรี [15/09/58] Administrator 3326
91 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา [14/09/58] Administrator 3544
92 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [11/09/58] Administrator 3503
93 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระแก้ว [11/09/58] Administrator 770
94 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [10/09/58] Administrator 3858
95 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [09/09/58] Administrator 3672
96 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา [08/09/58] Administrator 764
97 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครนายก [07/09/58] Administrator 685
98 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ชัยนาท, สิงห์บุรี [04/09/58] Administrator 614
99 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. สุพรรณบุรี [31/08/58] Administrator 636
100 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.อ่างทอง [02/09/58] Administrator 521
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3

admin1

Luk1
pic3
wb3
mburadio
EDUSYS_MBUMRC
Epo1
ya1
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
hrub
sko
kks
kp1
urub
ระบบสมาชิกรวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้35
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้130
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้797
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว857
mod_vvisit_counterเดือนนี้2082
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3306
mod_vvisit_counterทั้งหมด312410
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์