270760LongLiveTheKing

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

PostHeaderIcon ข่าว มมร.มวก.

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ [26/06/60] Administrator 9
2 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2560 [08/07/06] Administrator 58
3 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [29-30/06/60] Administrator 108
4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 [1-2/06/60] Administrator 174
5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ห้องเรียน ก.ประจำปีการศึกษา 2559[29/05/60] Administrator 153
6 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน2/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ[20-25/05/60] Administrator 34
7 การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [06/05/60] Administrator 102
8 ประมวลภาพพิธีซ้อมรับและพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [13-14/05/60] Administrator 237
9 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 [04-10/05/60] Administrator 104
10 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [08-04-60] Administrator 189
11 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 [19/03/60] Administrator 258
12 โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน [11/02/60] Administrator 453
13 โครงการต้านภัยยาเสพติด [17-18/02/60] Administrator 527
14 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช [20/01/60] Administrator 616
15 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขต จ.อุบลราชธานี [06/01/60] Administrator 543
16 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขตจ.ขอนแก่นและจ.บึงกาฬ [26-271259] Administrator 584
17 การสอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [24/12/59] Administrator 567
18 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [24-25/12/59] Administrator 541
19 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[22/12/59] Administrator 585
20 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ[17-22/12/59] Administrator 125
21 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [01/12/59] Administrator 735
22 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[01/11/59] Administrator 815
23 พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [19/10/59] Administrator 884
24 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 [06/10/59] Administrator 1098
25 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเรียน ข. จ.ปราจีนบุรี [22/09/59] Administrator 1103
26 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 [21/09/59] Administrator 995
27 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2559 [17/09/59] Administrator 1124
28 การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [29/08/59] Administrator 1765
29 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี [26-28/08/59] Administrator 1249
30 โครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2559 ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยา [17/08/59] Administrator 1144
31 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [03-05/09/59] Administrator 1218
32 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา [30/07/59] Administrator 365
33 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร [28-29/07/59] Administrator 1345
34 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปี1-2559(รอบแรก) [19/05/59] Administrator 519
35 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [10-130559] Administrator 462
36 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา [12/05/59] Administrator 1693
37 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559[09-10/05/59] Administrator 1654
38 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โทเข้าร่วมปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดมกุฏคีรีวัน [24/04/59] Administrator 1674
39 โครงการสัมมนานักศึกษา ภายหลังฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [10/04/59] Administrator 1861
40 ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [05/04/59] Administrator 1793
41 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ [03/04/59] Administrator 2076
42 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ [17/03/59] Administrator 566
43 การสอบปลายภาคเรียน2/2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ [07/03/59] Administrator 591
44 เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 4 [24-25/02/59] Administrator 2351
45 กีฬาสีสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร เกมส์ 59[14/02/59] Administrator 2288
46 โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา [09/02/59] Administrator 2237
47 งานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีบุญข้าวจี่ [08/02/59] Administrator 2221
48 งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ประจำปี 2559 Administrator 2038
49 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิถีไทย [27/01/59] Administrator 2296
50 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 2 [22/01/59] Administrator 2527
51 มมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 "ล้านนาเกมส์" [15-17/01/59] Administrator 2252
52 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[12/01/59] Administrator 2372
53 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [19/12/58] วันสุดท้าย Administrator 511
54 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [18/12/58] Administrator 502
55 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [17/12/58] Administrator 2346
56 การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง[8-10/10/58] Administrator 559
57 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ วัดปวิเวการาม จ.ปราจีนบุรี [30/11/58] Administrator 2487
58 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [05/12/58] Administrator 594
59 งานเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช [04/12/58] Administrator 2573
60 โครงการ English Camp ปี 2558 [28/11/58] Administrator 2568
61 โครงการ English Camp ปี 2558 [27/11/58] Administrator 2489
62 โครงการ English Camp ปี 2558 [26/11/58] Administrator 2501
63 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 Administrator 2748
64 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวบ้านวังบูรพา จ.สระแก้ว [23/11/58] Administrator 2789
65 ประมวลภาพ พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 [21-22/11/58] Administrator 2462
66 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จ.สระบุรี [20/11/58] Administrator 2571
67 กิจกรรม "ศึกษาดูงานนอกสถานที่" วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา [18/11/58] Administrator 2671
68 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 [14/11/58] Administrator 2563
69 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [30/04/60] Administrator 181
70 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ [13/11/58] Administrator 2969
71 กิจกรรมวิชาการพบปะผู้บริหารและฟังบรรยายพิเศษ [04/11/58] Administrator 2656
72 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน Administrator 640
73 การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 คณะศึกษาศาสตร์ [13-16/10/58] Administrator 491
74 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 [28/09/58] Administrator 2663
75 กิจกรรม "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558" [26/09/58] Administrator 2775
76 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี [22/09/58] Administrator 2992
77 กิจกรรม"โครงการสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2558 [19/09/58] Administrator 3486
78 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี [18/09/58] Administrator 2374
79 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระบุรี [15/09/58] Administrator 2668
80 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา [14/09/58] Administrator 2978
81 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [11/09/58] Administrator 2956
82 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระแก้ว [11/09/58] Administrator 666
83 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [10/09/58] Administrator 3210
84 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [09/09/58] Administrator 3018
85 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา [08/09/58] Administrator 678
86 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครนายก [07/09/58] Administrator 607
87 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ชัยนาท, สิงห์บุรี [04/09/58] Administrator 605
88 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. สุพรรณบุรี [31/08/58] Administrator 541
89 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.อ่างทอง [02/09/58] Administrator 482
90 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. นครสวรรค์ [28/08/58] Administrator 707
91 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการวันสัปดาห์ห้องสมุด [27/08/58] Administrator 640
92 ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 [24/08/58] Administrator 718
93 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2558 Administrator 559
94 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก [15/08/58] Administrator 496
95 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก [14/08/58] Administrator 518
96 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต [13/08/58] Administrator 552
97 กิจกรรม หาเสียงเลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 [11/08/58] Administrator 465
98 ประชุมโครงการศีลธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 [11/08/58] Administrator 459
99 ประชุมบุคลากรพิเศษประจำ ประจำปีการศึกษา 1/2558 [11/08/58] Administrator 437
100 ประชุมย่อย โครงการศีลธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 [06/08/58] Administrator 492
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3

admin1

Luk1
pic3
wb3
EDUSYS_MBUMRC
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
hrub
sko
kks
kp1
urub
ระบบสมาชิกรวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้115
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้76
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้573
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1011
mod_vvisit_counterเดือนนี้3618
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3876
mod_vvisit_counterทั้งหมด300587
เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์