Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

SkoCon220361

PostHeaderIcon ข่าว มมร.มวก.

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 [24/11/61] Administrator 71
2 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 [22/11/61] Administrator 51
3 พิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 [18/11/61] Administrator 75
4 พิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [30/10/61] Administrator 176
5 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[26/10/61] Administrator 111
6 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 [10/10/61] Administrator 163
7 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ามุทิตาสักการะ​ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร.[25/09/61] Administrator 133
8 งานเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [20/09/61] Administrator 575
9 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ลพบุรี [17/09/61] Administrator 147
10 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา [14/09/61] Administrator 177
11 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครนายก [13/09/61] Administrator 140
12 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระแก้ว[11/09/61] Administrator 167
13 โครงการ English Camp [06-08/09/61] Administrator 237
14 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี [10/09/61] Administrator 94
15 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครสวรรค์ [07/09/61] Administrator 85
16 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สุพรรณบุรี [06/09/61] Administrator 55
17 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี [05/09/61] Administrator 135
18 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 [02/09/61] Administrator 274
19 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระบุรี [30/08/61] Administrator 194
20 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ [31/08/61] Administrator 286
21 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.อ่างทอง [31/08/61] Administrator 46
22 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา [28/08/61] Administrator 205
23 ทัศนศึกษา ณ วัดปัญญานันทาราม [15/08/61] Administrator 380
24 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันแม่แห่งชาติ [12/08/61] Administrator 270
25 มมร รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว [09/08/61] Administrator 224
26 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ห้องเรียน ข.[08/08/61] Administrator 212
27 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี [05-06/08/61] Administrator 397
28 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 [26/07/61] Administrator 360
29 สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 [24/07/61] Administrator 279
30 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครองและสาขาวิชาปรัชญา [21/07/61] Administrator 298
31 กิจกรรมสัมพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา [14-15/07/61] Administrator 574
32 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [05/07/61] Administrator 415
33 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [28-29/06/61] Administrator 423
34 พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล [250661] Administrator 358
35 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์[30-31/05/61-01/06/61] Administrator 487
36 โครงการสัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [03/06/61] Administrator 619
37 คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 2 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตทางการศึกษา [04/06/61] Administrator 463
38 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน2/2560[17/05/61] Administrator 333
39 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน2/2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ[14-18/05/61] Administrator 157
40 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับพระสอนใหม่) [08-09/05/61] Administrator 549
41 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับพระสอนศีลธรรมเดิม) [01/05/61] Administrator 3035
42 ตรวจเยี่ยมอาคารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี [26/04/61] Administrator 637
43 ธรรมะและสมาธิบำบัดกับการพัฒนาสังคม [27/04/61] Administrator 579
44 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [08-04-61] Administrator 1154
45 เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน [22/02/61-01/03/61] Administrator 809
46 กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์" [23-25/02/61] Administrator 1183
47 โครงการโรงเรียนพลเมือง [27/01/61] Administrator 1068
48 การเลือกตั้งประธานนักศึกษา [24/01/61] Administrator 1177
49 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา [25-26/12/60] Administrator 1314
50 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[21/12/60] Administrator 1309
51 โครงการสัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [23/12/60] Administrator 1253
52 โครงการสัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ห้องเรียน ข. [24/12/60] Administrator 1395
53 ร่วมใจต่อต้านคอรัปชั่น การทุจริตและการประพฤติมิชอบ[14/03/61] Administrator 801
54 ประมวลภาพพิธีซ้อมรับและพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [11-12/11/60] Administrator 1479
55 พิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 [04/11/60] Administrator 1597
56 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[16/10/60] Administrator 373
57 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [29-30/09/60] Administrator 1356
58 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560 [08/09/60] Administrator 1678
59 กีฬามมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" [25-270860] Administrator 1714
60 โครงการ English Camp ปี 2560 [17-18/08/60] Administrator 1968
61 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา [05-06/08/60] Administrator 1657
62 เวทีวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 [07/08/60] Administrator 1580
63 ข่าว มมร.มวก. Administrator 930
 

 

admin1

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้117
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้163
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้411
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1609
mod_vvisit_counterเดือนนี้3774
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7506
mod_vvisit_counterทั้งหมด423090
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo