Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

PostHeaderIcon ข่าว มมร.มวก.

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ห้องเรียน ก.ประจำปีการศึกษา 2559[29/05/60] Administrator 20
2 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน2/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ[20-25/05/60] Administrator 11
3 การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [06/05/60] Administrator 21
4 ประมวลภาพพิธีซ้อมรับและพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [13-14/05/60] Administrator 154
5 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 [04-10/05/60] Administrator 19
6 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [08-04-60] Administrator 88
7 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 [19/03/60] Administrator 150
8 โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน [11/02/60] Administrator 273
9 โครงการต้านภัยยาเสพติด [17-18/02/60] Administrator 307
10 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช [20/01/60] Administrator 404
11 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขต จ.อุบลราชธานี [06/01/60] Administrator 367
12 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เขตจ.ขอนแก่นและจ.บึงกาฬ [26-271259] Administrator 390
13 การสอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [24/12/59] Administrator 371
14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [24-25/12/59] Administrator 342
15 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[22/12/59] Administrator 414
16 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ[17-22/12/59] Administrator 91
17 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [01/12/59] Administrator 529
18 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[01/11/59] Administrator 618
19 พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [19/10/59] Administrator 688
20 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 [06/10/59] Administrator 844
21 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเรียน ข. จ.ปราจีนบุรี [22/09/59] Administrator 876
22 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 [21/09/59] Administrator 807
23 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2559 [17/09/59] Administrator 912
24 การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [29/08/59] Administrator 1453
25 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี [26-28/08/59] Administrator 1080
26 โครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2559 ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยา [17/08/59] Administrator 969
27 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ปี 2559 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [03-05/09/59] Administrator 1034
28 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา [30/07/59] Administrator 319
29 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร [28-29/07/59] Administrator 1119
30 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปี1-2559(รอบแรก) [19/05/59] Administrator 478
31 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [10-130559] Administrator 424
32 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา [12/05/59] Administrator 1474
33 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559[09-10/05/59] Administrator 1446
34 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โทเข้าร่วมปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดมกุฏคีรีวัน [24/04/59] Administrator 1447
35 โครงการสัมมนานักศึกษา ภายหลังฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [10/04/59] Administrator 1649
36 ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [05/04/59] Administrator 1580
37 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ [03/04/59] Administrator 1845
38 แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ [17/03/59] Administrator 532
39 การสอบปลายภาคเรียน2/2558 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ [07/03/59] Administrator 556
40 เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 4 [24-25/02/59] Administrator 2158
41 กีฬาสีสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร เกมส์ 59[14/02/59] Administrator 2039
42 โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา [09/02/59] Administrator 2043
43 งานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีบุญข้าวจี่ [08/02/59] Administrator 2018
44 งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ประจำปี 2559 Administrator 1872
45 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิถีไทย [27/01/59] Administrator 2080
46 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 2 [22/01/59] Administrator 2320
47 มมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 "ล้านนาเกมส์" [15-17/01/59] Administrator 2062
48 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[12/01/59] Administrator 2151
49 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [19/12/58] วันสุดท้าย Administrator 487
50 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [18/12/58] Administrator 474
51 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ปีการศึกษา 2558 [17/12/58] Administrator 2137
52 การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง[8-10/10/58] Administrator 535
53 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ วัดปวิเวการาม จ.ปราจีนบุรี [30/11/58] Administrator 2252
54 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [05/12/58] Administrator 566
55 งานเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช [04/12/58] Administrator 2357
56 โครงการ English Camp ปี 2558 [28/11/58] Administrator 2347
57 โครงการ English Camp ปี 2558 [27/11/58] Administrator 2251
58 โครงการ English Camp ปี 2558 [26/11/58] Administrator 2281
59 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 Administrator 2537
60 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวบ้านวังบูรพา จ.สระแก้ว [23/11/58] Administrator 2563
61 ประมวลภาพ พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 [21-22/11/58] Administrator 2254
62 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จ.สระบุรี [20/11/58] Administrator 2381
63 กิจกรรม "ศึกษาดูงานนอกสถานที่" วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา [18/11/58] Administrator 2430
64 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 [14/11/58] Administrator 2353
65 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [30/04/60] Administrator 89
66 โครงการจริยธรรมสัญจร ณ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ [13/11/58] Administrator 2740
67 กิจกรรมวิชาการพบปะผู้บริหารและฟังบรรยายพิเศษ [04/11/58] Administrator 2467
68 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน Administrator 606
69 การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 คณะศึกษาศาสตร์ [13-16/10/58] Administrator 462
70 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 [28/09/58] Administrator 2485
71 กิจกรรม "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558" [26/09/58] Administrator 2539
72 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี [22/09/58] Administrator 2790
73 กิจกรรม"โครงการสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2558 [19/09/58] Administrator 2971
74 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี [18/09/58] Administrator 2196
75 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระบุรี [15/09/58] Administrator 2451
76 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา [14/09/58] Administrator 2755
77 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [11/09/58] Administrator 2735
78 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระแก้ว [11/09/58] Administrator 632
79 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [10/09/58] Administrator 2923
80 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี [09/09/58] Administrator 2792
81 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา [08/09/58] Administrator 650
82 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครนายก [07/09/58] Administrator 580
83 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ชัยนาท, สิงห์บุรี [04/09/58] Administrator 599
84 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. สุพรรณบุรี [31/08/58] Administrator 515
85 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.อ่างทอง [02/09/58] Administrator 462
86 นิเทศงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ. นครสวรรค์ [28/08/58] Administrator 678
87 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการวันสัปดาห์ห้องสมุด [27/08/58] Administrator 625
88 ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 [24/08/58] Administrator 694
89 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2558 Administrator 529
90 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก [15/08/58] Administrator 469
91 กิจกรรม"โครงการศีลธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก [14/08/58] Administrator 505
92 โครงการศีลธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต [13/08/58] Administrator 514
93 กิจกรรม หาเสียงเลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 [11/08/58] Administrator 439
94 ประชุมโครงการศีลธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 [11/08/58] Administrator 431
95 ประชุมบุคลากรพิเศษประจำ ประจำปีการศึกษา 1/2558 [11/08/58] Administrator 410
96 ประชุมย่อย โครงการศีลธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 [06/08/58] Administrator 459
97 วันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2558 [28-30/07/58] Administrator 479
98 ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมการจัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา 2558 Administrator 472
99 การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) รอบ 2 [18/07/58] Administrator 461
100 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองชะอม Administrator 544
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3

admin1

Luk1
pic3
wb3
EDUSYS_MBUMRC
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
hrub
sko
kks
kp1
urub
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้109
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้87
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้196
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว826
mod_vvisit_counterเดือนนี้3397
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2564
mod_vvisit_counterทั้งหมด292844
เรามี 75 บุคคลทั่วไป ออนไลน์