120862MotherDay

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

SkoCon220361

PostHeaderIcon ข่าว มมร.มวก.

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 [10-11/09/62] Administrator 27
2 โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย [12-13/09/62] Administrator 23
3 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ [14-15/09/62] Administrator 22
4 อบรมสัมมนาการเขียนคำของบประมาณและการเขียนโครงการ [16/09/62] Administrator 20
5 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ [7-8/09/62] Administrator 23
6 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านปรัชญา [22/08/62] Administrator 139
7 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [25,28/07/62] Administrator 156
8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [25,28/07/62] Administrator 44
9 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 [15/07/62] Administrator 163
10 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 [28/06/62] Administrator 209
11 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [19-20/06/62] Administrator 226
12 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 [13-14/06/62] Administrator 230
13 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [05-08/06/62] Administrator 292
14 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [160562] Administrator 357
15 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 [12-18/05/62] Administrator 311
16 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [07-04-62] Administrator 443
17 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 [310362-090462] Administrator 442
18 กีฬาสัมพันธ์ สิรินธราชวิทยาลัยเกมส์ [15-17/03/62] Administrator 469
19 มมร.มวก.เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจ ผศ.ดร. บรรฑูร บุญสนอง[18-19/03/62] Administrator 389
20 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 [04/03/62] Administrator 577
21 โครงการต้านภัยยาเสพติด [27/01/62] Administrator 575
22 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา [08/01/62] Administrator 608
23 พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เยี่ยมเยียน มมร.มวก. ห้องเรียน ข [07/01/62] Administrator 335
24 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[20/12/61] Administrator 651
25 พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 [24/11/61] Administrator 682
26 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 [22/11/61] Administrator 669
27 พิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 [18/11/61] Administrator 711
28 พิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [30/10/61] Administrator 885
29 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[26/10/61] Administrator 371
30 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 [10/10/61] Administrator 831
31 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ามุทิตาสักการะ​ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร.[25/09/61] Administrator 467
32 งานเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [20/09/61] Administrator 1328
33 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ลพบุรี [17/09/61] Administrator 482
34 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา [14/09/61] Administrator 509
35 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครนายก [13/09/61] Administrator 503
36 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระแก้ว[11/09/61] Administrator 477
37 โครงการ English Camp [06-08/09/61] Administrator 992
38 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี [10/09/61] Administrator 333
39 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครสวรรค์ [07/09/61] Administrator 302
40 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สุพรรณบุรี [06/09/61] Administrator 183
41 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี [05/09/61] Administrator 422
42 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 [02/09/61] Administrator 953
43 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระบุรี [30/08/61] Administrator 521
44 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ [31/08/61] Administrator 1000
45 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.อ่างทอง [31/08/61] Administrator 202
46 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา [28/08/61] Administrator 469
47 ทัศนศึกษา ณ วัดปัญญานันทาราม [15/08/61] Administrator 1191
48 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันแม่แห่งชาติ [12/08/61] Administrator 936
49 มมร รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว [09/08/61] Administrator 566
50 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ห้องเรียน ข.[08/08/61] Administrator 556
51 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี [05-06/08/61] Administrator 1160
52 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 [26/07/61] Administrator 1058
53 สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 [24/07/61] Administrator 659
54 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครองและสาขาวิชาปรัชญา [21/07/61] Administrator 657
55 กิจกรรมสัมพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา [14-15/07/61] Administrator 1273
56 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [05/07/61] Administrator 1128
57 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [28-29/06/61] Administrator 1227
58 พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล [250661] Administrator 719
59 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์[30-31/05/61-01/06/61] Administrator 1278
60 โครงการสัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [03/06/61] Administrator 1426
61 คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 2 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตทางการศึกษา [04/06/61] Administrator 1263
62 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน2/2560[17/05/61] Administrator 723
63 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน2/2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ[14-18/05/61] Administrator 284
64 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับพระสอนใหม่) [08-09/05/61] Administrator 1309
65 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับพระสอนศีลธรรมเดิม) [01/05/61] Administrator 4751
66 ตรวจเยี่ยมอาคารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี [26/04/61] Administrator 1448
67 ธรรมะและสมาธิบำบัดกับการพัฒนาสังคม [27/04/61] Administrator 1417
68 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [08-04-61] Administrator 1972
69 เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน [22/02/61-01/03/61] Administrator 1665
70 กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์" [23-25/02/61] Administrator 2055
71 โครงการโรงเรียนพลเมือง [27/01/61] Administrator 1946
72 การเลือกตั้งประธานนักศึกษา [24/01/61] Administrator 2016
73 ร่วมใจต่อต้านคอรัปชั่น การทุจริตและการประพฤติมิชอบ[14/03/61] Administrator 1602
74 ข่าว มมร.มวก. Administrator 1133
 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้248
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้359
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2139
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1798
mod_vvisit_counterเดือนนี้5976
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9040
mod_vvisit_counterทั้งหมด490235
เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo