LongLiveTheKing10

PostHeaderIcon ข่าว มมร.มวก.

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อบรมสัมมนาเรื่อง การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นสำหรับการวิจัย [10-11/07/63] Administrator 5
2 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 [29-30/06/63,1/07/63] Administrator 38
3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาใหม่ [04/06/63] Administrator 207
4 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [13/03/63] Administrator 477
5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [12/02/63] Administrator 526
6 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 [07/02/63] Administrator 577
7 โครงการต้านภัยยาเสพติด [01-02/02/63] Administrator 526
8 ประมวลภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 [17/11/62] Administrator 746
9 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [11/11/62] Administrator 769
10 พิธีซ้อมย่อยรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 [03/11/62] Administrator 768
11 โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 [10-11/09/62] Administrator 889
12 โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย [12-13/09/62] Administrator 829
13 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ [14-15/09/62] Administrator 885
14 อบรมสัมมนาการเขียนคำของบประมาณและการเขียนโครงการ [16/09/62] Administrator 917
15 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ [7-8/09/62] Administrator 863
16 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านปรัชญา [22/08/62] Administrator 1564
17 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [25,28/07/62] Administrator 1296
18 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [25,28/07/62] Administrator 289
19 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 [15/07/62] Administrator 1012
20 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 [28/06/62] Administrator 1138
21 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [19-20/06/62] Administrator 1122
22 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 [13-14/06/62] Administrator 1110
23 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [05-08/06/62] Administrator 1188
24 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 [12-18/05/62] Administrator 1211
25 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [07-04-62] Administrator 1629
26 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 [310362-090462] Administrator 1366
27 กีฬาสัมพันธ์ สิรินธราชวิทยาลัยเกมส์ [15-17/03/62] Administrator 1356
28 มมร.มวก.เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจ ผศ.ดร. บรรฑูร บุญสนอง[18-19/03/62] Administrator 915
29 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 [04/03/62] Administrator 1476
30 โครงการต้านภัยยาเสพติด [27/01/62] Administrator 1424
31 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา [08/01/62] Administrator 1317
32 พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เยี่ยมเยียน มมร.มวก. ห้องเรียน ข [07/01/62] Administrator 660
33 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[20/12/61] Administrator 1277
34 พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 [24/11/61] Administrator 1200
35 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 [22/11/61] Administrator 1233
36 พิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 [18/11/61] Administrator 1331
37 พิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [30/10/61] Administrator 1563
38 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[26/10/61] Administrator 573
39 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 [10/10/61] Administrator 1498
40 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ามุทิตาสักการะ​ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร.[25/09/61] Administrator 678
41 งานเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [20/09/61] Administrator 2058
42 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ลพบุรี [17/09/61] Administrator 786
43 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา [14/09/61] Administrator 730
44 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครนายก [13/09/61] Administrator 685
45 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระแก้ว[11/09/61] Administrator 742
46 โครงการ English Camp [06-08/09/61] Administrator 1656
47 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี [10/09/61] Administrator 591
48 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครสวรรค์ [07/09/61] Administrator 524
49 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สุพรรณบุรี [06/09/61] Administrator 313
50 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี [05/09/61] Administrator 611
51 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 [02/09/61] Administrator 1594
52 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระบุรี [30/08/61] Administrator 756
53 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ [31/08/61] Administrator 1646
54 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.อ่างทอง [31/08/61] Administrator 393
55 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา [28/08/61] Administrator 643
56 ทัศนศึกษา ณ วัดปัญญานันทาราม [15/08/61] Administrator 2117
57 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันแม่แห่งชาติ [12/08/61] Administrator 1540
58 มมร รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว [09/08/61] Administrator 754
59 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ห้องเรียน ข.[08/08/61] Administrator 886
60 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี [05-06/08/61] Administrator 1979
61 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 [26/07/61] Administrator 1612
62 สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 [24/07/61] Administrator 856
63 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครองและสาขาวิชาปรัชญา [21/07/61] Administrator 883
64 กิจกรรมสัมพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา [14-15/07/61] Administrator 1956
65 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [05/07/61] Administrator 1836
66 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [28-29/06/61] Administrator 1875
67 พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล [250661] Administrator 899
68 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์[30-31/05/61-01/06/61] Administrator 1851
69 โครงการสัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [03/06/61] Administrator 2119
70 คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 2 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตทางการศึกษา [04/06/61] Administrator 2079
71 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน2/2560[17/05/61] Administrator 928
72 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน2/2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ[14-18/05/61] Administrator 441
73 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับพระสอนใหม่) [08-09/05/61] Administrator 1990
74 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับพระสอนศีลธรรมเดิม) [01/05/61] Administrator 5606
75 ตรวจเยี่ยมอาคารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี [26/04/61] Administrator 2216
76 ธรรมะและสมาธิบำบัดกับการพัฒนาสังคม [27/04/61] Administrator 2141
77 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [08-04-61] Administrator 2745
78 เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน [22/02/61-01/03/61] Administrator 2389
79 กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์" [23-25/02/61] Administrator 2825
80 โครงการโรงเรียนพลเมือง [27/01/61] Administrator 2769
81 การเลือกตั้งประธานนักศึกษา [24/01/61] Administrator 2571
82 ร่วมใจต่อต้านคอรัปชั่น การทุจริตและการประพฤติมิชอบ[14/03/61] Administrator 2263
83 ข่าว มมร.มวก. Administrator 1481
84 ข่าว มมร.มวก. Administrator -
 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo