Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

SkoCon220361

PostHeaderIcon ข่าว มมร.มวก.

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการต้านภัยยาเสพติด [27/01/62] Administrator 83
2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา [08/01/62] Administrator 95
3 พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เยี่ยมเยียน มมร.มวก. ห้องเรียน ข [07/01/62] Administrator 80
4 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[20/12/61] Administrator 151
5 พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 [24/11/61] Administrator 215
6 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 [22/11/61] Administrator 186
7 พิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 [18/11/61] Administrator 210
8 พิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [30/10/61] Administrator 323
9 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[26/10/61] Administrator 164
10 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 [10/10/61] Administrator 306
11 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ามุทิตาสักการะ​ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร.[25/09/61] Administrator 232
12 งานเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [20/09/61] Administrator 757
13 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ลพบุรี [17/09/61] Administrator 230
14 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา [14/09/61] Administrator 248
15 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครนายก [13/09/61] Administrator 219
16 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระแก้ว[11/09/61] Administrator 263
17 โครงการ English Camp [06-08/09/61] Administrator 404
18 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี [10/09/61] Administrator 147
19 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครสวรรค์ [07/09/61] Administrator 136
20 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สุพรรณบุรี [06/09/61] Administrator 91
21 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี [05/09/61] Administrator 194
22 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 [02/09/61] Administrator 434
23 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระบุรี [30/08/61] Administrator 270
24 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ [31/08/61] Administrator 452
25 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.อ่างทอง [31/08/61] Administrator 84
26 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา [28/08/61] Administrator 261
27 ทัศนศึกษา ณ วัดปัญญานันทาราม [15/08/61] Administrator 586
28 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันแม่แห่งชาติ [12/08/61] Administrator 426
29 มมร รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว [09/08/61] Administrator 289
30 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ห้องเรียน ข.[08/08/61] Administrator 289
31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี [05-06/08/61] Administrator 570
32 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 [26/07/61] Administrator 514
33 สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 [24/07/61] Administrator 360
34 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครองและสาขาวิชาปรัชญา [21/07/61] Administrator 376
35 กิจกรรมสัมพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา [14-15/07/61] Administrator 733
36 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [05/07/61] Administrator 573
37 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [28-29/06/61] Administrator 608
38 พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล [250661] Administrator 430
39 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์[30-31/05/61-01/06/61] Administrator 658
40 โครงการสัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [03/06/61] Administrator 808
41 คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 2 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตทางการศึกษา [04/06/61] Administrator 607
42 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน2/2560[17/05/61] Administrator 418
43 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน2/2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ[14-18/05/61] Administrator 188
44 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับพระสอนใหม่) [08-09/05/61] Administrator 726
45 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับพระสอนศีลธรรมเดิม) [01/05/61] Administrator 3473
46 ตรวจเยี่ยมอาคารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี [26/04/61] Administrator 814
47 ธรรมะและสมาธิบำบัดกับการพัฒนาสังคม [27/04/61] Administrator 765
48 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [08-04-61] Administrator 1345
49 เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน [22/02/61-01/03/61] Administrator 998
50 กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์" [23-25/02/61] Administrator 1395
51 โครงการโรงเรียนพลเมือง [27/01/61] Administrator 1315
52 การเลือกตั้งประธานนักศึกษา [24/01/61] Administrator 1392
53 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา [25-26/12/60] Administrator 1518
54 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[21/12/60] Administrator 1555
55 โครงการสัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [23/12/60] Administrator 1466
56 โครงการสัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ห้องเรียน ข. [24/12/60] Administrator 1629
57 ร่วมใจต่อต้านคอรัปชั่น การทุจริตและการประพฤติมิชอบ[14/03/61] Administrator 970
58 ประมวลภาพพิธีซ้อมรับและพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [11-12/11/60] Administrator 1735
59 พิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 [04/11/60] Administrator 1799
60 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[16/10/60] Administrator 401
61 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา [29-30/09/60] Administrator 1569
62 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560 [08/09/60] Administrator 1919
63 กีฬามมร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" [25-270860] Administrator 1951
64 โครงการ English Camp ปี 2560 [17-18/08/60] Administrator 2224
65 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา [05-06/08/60] Administrator 1911
66 เวทีวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 [07/08/60] Administrator 1797
67 ข่าว มมร.มวก. Administrator 967
 

 

admin1

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้108
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้180
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้477
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1555
mod_vvisit_counterเดือนนี้3769
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5307
mod_vvisit_counterทั้งหมด434448
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo